RAFTING

Naše rafting ture omogočajo umirjen izlet brez hitenja. Sporočite nam, kateri datum in ura odhoda bi vam najbolj ustrezala in prilagodili bomo rafting izlet vašim željam in pričakovanjem.

OPIS IZLETA

Prihod na štart – KROG, brod na MURI (Brodarska ulica 68), kjer vas prijazno sprejmemo. Srečali se boste z vodnikom, ki vas bo spremljal na vašem doživetju in poskrbel, da vam bo ta dan za vedno ostal v lepem spominu. Prejeli boste vso potrebno opremo (REŠILNI JOPIČ in VESLO). Obleke in vse ostale stvari, ki jih na spustu ne potrebujete, pustite v vozilih. Pred spustom vam bo vodnik nazorno podal vsa potrebna navodila in pravila za varen spust in odgovoril na vaša morebitna vprašanja.

Potem se podamo na sam spust. Večkrat se bomo ustavili in na postankih na zabaven način poskrbeli za še pristnejši stik z reko.

Na cilju vas bodo pričakala vozila s rezervnimi oblačili. Po spustu se vam bo prileglo odlično kosilo v naravnem okolju, kjer še vozi brod, ki vas na tradicionalen način prepelje  čez reko in nazaj.

CENIK

Cena vključuje: pijačo dobrodošlice, pomoč pri organizaciji in izvedbo raftinga, prevoz potrebne opreme in vodnikov na start te odvoz iz cilja, plovbo na atestiranih raft čolnih pod nadzorom in vodenjem licenciranih vodnikov rafta, izposojo obvezne varnostne opreme (rešilni jopič ki ustreza standardom-CE norma) in vesla, asistenco za nudenje prve pomoči, animacijo med samim spustom, izposojo vodotesnih torb, ter druge potrebne naloge.

Cena ne vključuje: prevoznih stroškov, prehrane in stroškov nastalih po osebnih naročilih.

Sezona: ugodne vremenske in vodne razmere.

VSAK UDELEŽENEC SE SPUSTA UDELEŽUJE NA LASTNO ODGOVORNOST IN ODGOVARJA ZA SVOJO LASTNINO (MOBITEL, FOTOAPARAT, DENARNICA…).

Zaradi varnostnih razlogov si pridržujemo pravico do odpovedi spusta ob morebitni visoki vodi oz. drugih vremenskih neprilikah.

Spust izvajajo vodniki rafta z licenco RAFTING ZVEZE SLOVENIJE.

POGOSTA VPRAŠANJA RAFTING (pdf)

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA (pdf)

…………………………………………………………………..

(EN)

Our rafting tours are relaxed trips with no haste. Let us know what departure hour fits best into your plans and we will adapt our standard RAFTING program to your wishes.

TRIP DESCRIPTION

Arrival to the meeting point – KROG, ferry on the MURA River (Brodarska ulica 68), where we greet and welcome you. You meet your adventure guide, who will make sure you make fond memories of the day. You receive all of the necessary equipment (LIFE JACKET and PADDLE). Clothes and all other unneeded things for rafting should be left in the vehicles. Before the rafting itself the guide thoroughly gives instructions and rules for a safe rafting and answers all of your potential questions.

After that we go rafting. We make a few stops, where we get to know the river even more genuinely and in an amusing way.

At the end of the trip we have vehicles with spare clothes awaiting us. Thereafter you have a delicious lunch and enjoy in the beautiful nature, where you can also see a ferry that offers you a ride to the other side of the Mura River and back in a traditional way.

PRICE LIST

The price includes: a welcome drink, help with organisation and carrying out the rafting itself, transport of necessary equipment and guide to the start point and transport from the finish point, sailing on a certified raft under the supervision of a licenced rafting guide, the rental of required safety equipment (CE approved life vests) and raft paddles, first aid assistance, animation during rafting, rental of dry bags and other necessary tasks.

The price does not include: travel expenses, food, and expenses caused by special demands.

Season: good weather and water conditions

EVERY PARTICIPANT GOES RAFTING AT ONE’S OWN RISK AND IS RESPONSIBLE FOR HIS OR HER OWN BELONGINGS (MOBILE PHONE, CAMERA, WALLET,…).

For safety reasons we hold the right to cancelation of rafting due to potential high water levels or stress of weather.

Rafting is carried out by guides with the licence of the RAFTING ASSOCIATION OF SLOVENIA.

FAQ RAFTING (pdf)

GENERAL TERMS AND CONDITIONS (pdf)


Arhiv